Soppsykdommer

Soppsykdommer - Sopp invaderer en plante via et haustorium. Nekrotrofe sopp får næring fra døde celler f.eks. fruktknollbeger (Monilinia). Meldugg på blad, stengler og frukt skyldes hvitfarget soppmycel. Frø, blomst eller galler kan være fylt med mycel eller svarte sporer. Noen sopp gir forstørring og økt vekst av et planteorgan f.eks. økt strekning av stengel, klumprot, galler, vorter og heksekoster. Resistens mot sykdom hos planter er genetisk bestemt. Det som påvirkes er festing av et patogen til overflaten av planteorganet, gjennomtrengning (penetrering) inn i planten, degradering av kutikula og cellevegg, og syntese av toksiner (soppgifter). De vanligste symptomene på plantesykdom er:

1) Bladflekker som er lesjoner med flekker av døde og kollapsede celler.

2) Blight som er generell og ekstrem rask bruning og død av blad, kvister, greiner og blomster.

3) Canker som er nekrotiske lesjoner på en stamme.

4) Tilbakedøing som er nekrose på kvister som begynner fra spissen og beveger seg mot basis.

5) Rotråte er desintegrering og nedbrytning av hele eller deler av rota.

6) "Damping off" er rask død og kollaps av meget unge frøplanter. Forårsaket av Fusarium-arter, Botrytis cinerea, Phytophthora m.fl

7) Basalstengelråte er desintegrering av den nedre delen av stengelen.

8) Bløtråte/tørråte er macerering og desintegrering av frukt, røtter, løk og blomster, og skyldes pektinaser i soppen som bryter ned pektin.

9) Skabb eller skurv er lokale lesjoner på frukt, blad, lagringsorganer med opp eller nedsenket revner som gir et skabbete utseende.

10) "Decline" er planter vokser dårlig ved å være små, sprø, skrøpelige og skjøre, med bladfelling og tilbakedøing.

Noen sopp endrer fenotypen til verten slik at soppen får økt mulighet for overlevelse og fullføring av livssyklus, f.eks. ved å sterilisere planten og gi den økt strekningsvekst som letter spredning av soppsporene. Som respons på patogenet via elicitorer kan planten utvikle forsvarsmekenismer som systemisk ervervet resistens, syntese av patogeneserelaterte proteiner, produksjon av sekundærmetabolitter, samt hypersensitivitetsreaksjoner med programmert kontrollert celledød. Sopp utvikles lett under fuktige betingelser, og sopptoksiner kan være svært giftige.

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 24. apr. 2013 10:34