Sporokarp

Sporokarp (gr. sporos - frø, spore; karpos - frukt). Sporeproduserende organ hos sopp, eller hos orden flytebregner (Salviniales) med familien  Salviniaceae, familien Azollaceae med nitrogenfikserende Azolla,  hvor sporokarpen er et omdannet sorus, samt  vannbregnefamilien (Marsiliacae) med arten trådbregne (Pilularia).

Flytebregner er heterospore bregner (Pteridophyta) med megasporer og mikrosporer, og endospori, hvor den henholdsvis hunnlige og hannlige haploide gametofytten utvikler seg inne i sporen.  Sporokarpen er tørketålende omgitt av en hard vegg, og som overlever vinter og tørke, men som åpner seg raskt i vann hvis vekstforholdene er tilstede. Hos nitrogenfikserende Azolla blir filamenter med blågrønnbakterien Nostoc inkorporert i sporokarpen.

Hos sopp består sporokarpen av et fruktlegeme med  tettvevete hyfer, og som produserer sporer.

Publisert 6. feb. 2018 13:14 - Sist endret 6. feb. 2018 13:14