Stivelsenedbrytning

Stivelsenedbrytning - Stivelse som opplagsnæring i planten må spaltes til mindre enheter for å kunne transporteres og utnyttes av planten. alfa-amylasealfa(1,4)-glykosylbindinger i stivelseskorn (amylose og amylopektin) i det indre av molekylet og produktene blir maltose og grensedekstriner som består av opptil 10 glukoseenheter rundt et greiningspunkt (alfa-1,6)-glykosylbinding. De sistnevnte bindingene i grensedekstrinene spaltes av et avgreiningsenzym. er et enzym som spalter

beta-amylase spalter amylose fra den ikke-reduserende enden til maltose. Maltose spaltes videre til fritt glukose av enzymet alfa-glukosidase. I tillegg til den hydrolyttiske spaltingen av stivelse som er nevnt ovenfor kan stivelse også nedbrytes fosforolyttisk via en fosforylase som gir produktet glukose-1-fosfat.

Publisert 4. feb. 2011 10:52