Stoff

Stoff - Molekyler i en eller flere av tilstandsformene fast (l. solidus (s.)), væske (l. liguides (l.) eller gass (g.). Stoff og materie er alt som opptar rom og har masse. Masse angir hvor mye stoff eller materie. Vekt angir kraften som objektet blir tiltrukket av gravitasjonskreftene. Atomer har fått navn etter det greske atomos som betyr udelelig. Materien består av atomer og molekyler. Massen bevares i en kjemisk reaksjon. I kjemiske reaksjoner kan atomer bytte plass.

Kilogram (kg) er den metriske enheten for masse, også kalt kilo. En kilo (1 kg) er omtrent lik massen til en liter vann. Masse måles ved å sammenligne vekten av prøven med vekten av en kjent masse på en balanseskålvekt med to skåler innelukket for å hindre effekter av luftstrømmer. Kibble balansevekten (erstattet ampere balansmetoden) ble tidligere brukt til bestemme Plancks konstant.  Den internasjonale standarden fra 1879 for massen 1 kilo prototypen var tidligere en sylinderblokk med platina-irridumlegering ved International Bureau of Weights and Measures i Frankrike, men ble endret i 2019. Nå er SI-enheten en kilo definert ut fra lyshastigheten c i vakuum 299 792 458 meter per sekund (ms-1) , Planks konstant h 6.62607015·10-34 kg m2 s-1 = Js, og en grunntilstand hyperfin atomtransisjonsfrekvens for cesium-133 atomer, ΔνCs, lik  299,792,458 hertz (Hz). 

\(1\;kg = \frac{h\;\Delta_{Cs}}{c}\)

Tetthet er et omregningsledd mellom masse og volum. Hvis tettheten til olivenolje er 0.906 g/ml, så kan vi bestemme massen til 100 mL olivenolje

1 mL olivenolje =0.906 g, dvs 100 mL= 90.6 gram.

En liter (L) er lik 1 kubikkdesimeter = 1000 kubikkcentimeter = 1000 milliliter (mL)

Spesifikk gravitet vil si forholdet mellom tettheten til et stoff og tettheten til vann.

Vekter og veiing

En vekt blir benyttet for å finne massen av et objekt. Et objekt med masse m blir påvirket av en kraft (F) som skyldes Jordens gravitasjonsfelt  (g):

\(F=m \cdot g\)

En vekt må som alt annet måleutstyr kalibreres mot kjente vektstandarder før den kan benyttes. Å tarere en vekt vil si å trekke fra tara, den massen objektet er pakket inn i eller massen til beholderen som objektet det befinner seg. Brutto vekt = nettovekt + tara.

Gjennom menneskets historie er det laget en rekke forskjellige typer vekter for å bestemme vekt eller tyngde.

Elektrobalansvekt

Gammel Cahn elektrobalansvekt fra Botanisk laboratorium, UiO.

Gammel torsjonsvekt

En gammel torsjonsbalansevekt fra Botanisk laboratorium, UiO.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:52 - Sist endret 23. sep. 2019 12:12