Stubbe

Trestubbe. Den nedre delen av en trestamme som blir stående igjen etter trefelling. Stubben er festet til røttene, råtner ofte sakte, og er vanskelig å fjerne. 

Hos furu kan stubben og røttene bli innsatt med harpiks som gjør at treverket råtner svært sakte (tyri), og spesielt kjerneveden er resistent mot nedbrytning.Ved nyrydning må stubbene fjernes med en stubbebryter. I hager og parker anvendes en stubbefreser.

Stubber og gamle trerøtter inneholder næring som kan utnyttes av tyttebær eller blåbær.

Trestubbe fra gran

Trestubbe fra gran med oppsprekking grunnet tørke.

Granstubbe

Gammel granstubbe med naturlig foryngelse.

Granstubbe

Nedbrytning av eldre granstubbe dekket med lav og bærlyng ved sekundær suksesjon. Når det organiske materiale fra stubben og de tilhørende røttene blir nedbrutt av sopp og bakterier blir det frigitt karbondioksid (CO2).

Stubbe dekket av blåbærris

Stubbe dekket av blåbærris.

Granstube

Granstubbe på flatehogstfelt.

Stubbe med blåbær og tyttebær

Gamle trestubber avgir næring ved nedbrytning, og gir gode vekstforhold for blåbær og tyttebær.

Furustubbe med tyttebær

Gammel furustubbe omkranset av tyttebær.

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr "Gjete kongens harer" hvor ei kjerring har satt fast nesa i en stubbe.

"Stubbeterapi" - Kontemplasjon. Sitte stille på en trestubbe i skogen, se og lytte. Ønske å lære mer om de andre organismene i naturen og dere levevis. Få økt forståelse av oss selv og universet omkring. Legge vekk mobiltelefonen. Prioritere fornuft og kunnskap, fremfor selvopptatthet, følelser, og hele tiden "kjenne etter".  Man er aldri deprimert i skogen. Livet er en kort episode mellom fødsel og død.

Vaar-von

Og alle dei Blomar og grøne Straa,

eg saag, kvar helst eg so gjekk og fór,

dei rudde seg Rom so hugheilt, dei smaa,

imillom det Lauvet, som datt ifjor;

dei keik, og dei nikka. - Eg tykte, eg,

det var, som vilde dei segja til meg:

"Du Per, du Per,

- titt, titt! titt, titt! - og er du no der!

Og kjenner du inkje ikveld, ikveld,

at Livet, det er no det likaste lell?"

Fra Per Sivles dikt Vaar-von (1909)

Tilbake til hovedside

Publisert 7. sep. 2018 16:31 - Sist endret 12. aug. 2019 10:12