Systematikk

Systematikk (gr. systema - det som puttes sammen) - Vitenskap som tar for seg organismenes mangfold (biodiversitet), evolusjonært slektskap og evolusjonshistorie,  og sammenhengen mellom dem. Ofte synonymt med taksonomi, men systematikk er et videre begrep som også omfatter identifikasjon, klassifikasjon og nomenklatur.

Målet med systematikk er å lage en fylogeni, evolusjonstrær som kobler sammen nålevende og utdødde arter. Et fylogenetisk tre har reelle evolusjonslinjer. Bruker en utgruppe som er fylogenetisk nær, men ikke i gruppen som undersøkes.  Avledete karakterlikheter fra felles opphav kalles homologi. Arter som deler avledete karakterer danner en undergruppe (klad, gr. klados – grein) i gruppen. En avledet karakter delt av medlemmene i en klad kalles en synapomorfi  (gr. synapsis – binde sammen; morphe – form). Synapomorfier brukes som indikasjon på homologi, og at en spesiell gruppe arter danner en klad. Amniote dyr uten tenner, men som har fjær er en synapomorfi som danner fugler som en klad.  Et kladogram er et greinet og nestet hierarki  av klader.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 26. nov. 2018 10:46