Aspargessyre

Like etter man har spist asparges (Asparagus officinalis L.) kan man kjenne en spesiell uvanlig lukt fra urinen. Mest lukt gir unge aspargesskudd. Ikke alle kan kjenne lukten, det er en genetisk betinget egenskap som skyldes enkeltbase polymorfier. Lukten fra urinen etter et måltid som inneholder asparges skyldes nedbrytningsprodukter fra aspargessyre eller dens estere (glykosyl-, metyl- eller etyl-ester), hvor det blir dannet flere forskjellige svovelforbindelser som metanthiol og dimetylsulfid som gir mest lukt, men også dimetyldisulfid, dimetylsulfoksid og dimetylsulfon.

Omsetningen i kroppen skjer meget raskt og de vannløselige forbindelsene kan man kjenne lukten av etter meget kort tid (for dem som klarer å kjenne denne lukten).

For øvrig ble den første proteinaminosyren man fant, asparagin, isolert fra saften av asparges, og som den har fått navnet fra.  Det var de franske kjemikerne  LN Vauquelin og PJ Robiquet  som i 1806 fant og krystalliserte asparagin.

Aspargessyre (1,2-dithiolan-4-karboksylsyre) inneholder to svovelatomer i en femkantet heterosyklisk ring, og finnes i asparges (Asparagus officinalis). Man spiser de unge skuddene som kommer opp av jorden om våren, etter at de er kokt.  Det finnes flere domestiserte varieteter av asparges som gir skuddene grønn, hvit eller rosa farge.

Aspargessyre

Aspargessyre

Aspargessyre og noen nedbrytningsprodukter når stoffet omsettes i kroppen blir utskilt gjennom urinen. Selv om de fleste matplantene vi bruker er selektert for å inneholde lite giftstoffer er det ikke unaturlig å tenke seg at de unge aspargesskuddene som kommer opp om våren er utsatt for beiting, og derfor inneholder antibeitestoffer. Man tenker seg at aspargessyre beskytter mot sopp, insekter og nematoder, og aspargessyre kan også hemme vekst av planter. S-metyl-methionin er en ikke-proteinaminosyre som finnes i asparges og kan bidra til den mefitiske svovellukten. Noen ganger kan asparges smake bittert, og dette skyldes vanligvis saponiner, men det meste forsvinner ved kokingen. Asparges inneholder også oligo-fruktaner og inulin.

Omsetning av plantekost i mage-tarmesystemet hos mennesker og dyr

Man kan også kjenne uvanlig lukt fra urinen etter å ha drukket kaffe. All maten vi spiser blir mer eller mindre omsatt i enzymkatalyserte biokjemiske reaksjoner i kroppen, det vi kaller metabolisme eller stoffskifte. Noen stoffer blir fullstendig nedbrutt til CO2, og energien blir lagret som reduksjonskraft (NADH) eller ATP. Noen stoffer er mer tungt nedbrytbare, noen giftige stoffer må detoksifiseres i leveren og blir gjort vannløselige via påhekting av kjemiske sidegrupper, og som deretter blir utskilt med urinen. 

F.eks. blir fenolforbindelser i plantekost nedbrutt til benzosyre som deretter blir konjugert med aminosyren glycin og danner hippursyre, katalysert av glycin N-acetyltransferase, og deretter blir hippursyre skilt ut via urinen.  Hippursyre (gr. hippos - hest; ouron - urin) finnes i urinen hos plantespisende dyr (herbivore), bl.a. hest. Konserveringsmiddelet benzosyre, som også finnes i tyttebær, blir omdannet til hippursyre i kroppen.  

Fenoler kan også danne sulfatestere i reaksjon med sulfat (SO42-), eller stoffer kan konjugeres med glukuronsyre (gr. glukus - søt; ouron - urin) og danne glukuronider. Glukuronsyre er en uronsyre og har fått navn etter urin, hvorfra den ble isolert. Enzymsystemet cytokrom P450 (CYP) er en familie med hem-proteiner, oftest bundet til membraner,  som spiller en viktig rolle i avgifting av fremmedstoffer (xenobiotika) i kroppen. Henspiller på absorbsjonsmaksimum ved 450 nm i redusert form.

Asparges

Asparges. Zippel H & Bollmann C. Verlag von Friedrich Vieweg & Sons, Braunschweig.

Litteratur:

Mitchell SC & Waring RH Asparagusic acid Phytochemistry 97 (2014) 5-10

Publisert 3. feb. 2015 11:48 - Sist endret 12. mars 2018 15:12