Betalainer

Betalainer - Fargestoffer som er rødfiolette (betacyaniner) eller gule (betaxanthiner), bundet til sukker lokalisert i vakuolen og er indolderivater som inneholder nitrogen.

Biosyntese av betanidin

Enzymene tyrosinase og DOPA dioksygenase deltar i syntesen av betanidin.

Betalaminsyre virker som kromofor gruppe i røde og fiolette batanidiner , samt i guloransje betaxanthiner. Betalaminsyre reagerer spontant med syklo-Dopa og danner betanidin. Betacyaniner er derivater av betanidin. Betanidin blir påhektet sukker (glykosylert) katalysert av glukosyltransferaser. Påhekting av UDP-sukker kan også skje tidligere i biosynteseveien med glykosylering av  hydroksylgruppene på syklo-dihydroksyfenylalanin  (syklo-DOPA).

Betanidin biosyntese

Betanidin

Betalainer virker også som antioksidant.

Betaxanthiner

Betalaminsyre reagerer spontant med aminosyrer og danner guloransje betaxanthiner.  Betaxanthiner finnes i sopp, samt i planteordenen Caryophyllales. F.eks. stilken til bladbete (Beta vulgaris ssp. cicla) inneholder betaxanthiner.

Biosyntese betaxanthin

Mange forskjellige aminosyrer kan bli koblet til betalaminsyre og gir betaxanthiner som vulgaxanthin, indicaxanthin, miraxanthin, dopaxanthin og potulacaxanthin.

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 27. mars 2015 08:48