Betalainer

Betalainer er røde og gule pigmenter som finnes i noen familier orden i nellikorden (Caryophyllales). Betalainer forekommer aldri sammen med antocyaniner, og har overtatt funksjonen til disse med farge på frukt og blomster og de påvirkes av miljøfaktoerer på lignende måte som antocyaniner. Betalainer blir laget fra den aromatiske aminosyren tyrosin, mens antocyaniner blir laget fra den aromatiske aminosyren fenylalanin.

Betalainer - Fargestoffer som er rødfiolette (betacyaniner) eller gule (betaxanthiner), bundet til sukker lokalisert i vakuolen og er indolderivater som inneholder nitrogen.

Antocyaniner gir rødfarge på reddik og petunia, mens betalainer gir farge på rødbete og kaktusblomster (kaktusfamilien), samt i nellikfamilien.

Rødbete

Rødbete

Enzymene som omdanner tyrosin til L-DOPA (3,4-dihydroksyfenylalanin) og fra L-DOPA til henholdsvis betalamiksyre og syklo-DOPA blir regulert av myb-transkripsjonsfaktorer.

Biosyntese av betanidin

Enzymene tyrosinase og DOPA dioksygenase deltar i syntesen av betanidin.

Betalaminsyre virker som kromofor gruppe i røde og fiolette batanidiner , samt i guloransje betaxanthiner. Betalaminsyre reagerer spontant med syklo-Dopa og danner betanidin. Betacyaniner er derivater av betanidin. Betanidin blir påhektet sukker (glykosylert) katalysert av glukosyltransferaser. Påhekting av UDP-sukker kan også skje tidligere i biosynteseveien med glykosylering av  hydroksylgruppene på syklo-dihydroksyfenylalanin  (syklo-DOPA).

Betanidin biosyntese

Betanidin

Betalainer virker også som antioksidant.

Betaxanthiner

Betalaminsyre reagerer spontant med aminosyrer og danner guloransje betaxanthiner.  Betaxanthiner finnes i sopp, samt i planteordenen Caryophyllales. F.eks. stilken til bladbete (Beta vulgaris ssp. cicla) inneholder betaxanthiner.

Biosyntese betaxanthin

Mange forskjellige aminosyrer kan bli koblet til betalaminsyre og gir betaxanthiner som vulgaxanthin, indicaxanthin, miraxanthin, dopaxanthin og potulacaxanthin.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 28. feb. 2022 10:07