Dioik

Dioik (gr. di - to; oikos - hus) - Diøsisk. Særbu. Tokjønnet, men hvert kjønn på forskjellige individer. Planter som har enkjønnete blomster, og hann- og hunnblomster finnes på forskjellige planter. Moser som har hannlige anteridier og hunnlige arkegonier på forskjellige individer. I motsetning til sambu (monoik,  monøsisk) med begge kjønn på samme individ.

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 12. nov. 2017 12:21