Dioik

Dioik (gr. di - to; oikos - hus) - Diøsisk. Særbu. Tokjønnet, men hvert kjønn, henholdsvis han- og hunblomster på forskjellige individer. Planter som har enkjønnete blomster, og han- og hunblomster finnes på forskjellige planter. Hanblomster (hannplanter) har bare pollenblad, og hunblomster (hunplanter) har bare fruktblad i blomsten. Molte, jonsokkblom, selje, einer og arter i vierslekten Salix er eksempler på særbu. 

Moser som har hanlige anteridier og hunlige arkegonier på forskjellige individer. I motsetning til sambu (monoik,  monøsisk) med begge kjønn på samme individ.

Flerbu

Noen planter har både tokjønnete blomster og enkjønnete blomster, enten hannblomster eller hunnblomster,  på samme plante, men ofte i forskjellig høyde på blomsterstilken. Noen arter har tokjønnete blomster på en plante og enkjønnete blomster på en annen plante.  

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 4. apr. 2021 13:09