Monoik

Monoik (gr. monos - en; oikos - hus) - Monøsisk. Sambu. Planter som har enkjønnete hannblomster og enkjønnete hunnblomster, begge på samme plante, men atskilt.  Hannblomster (pollenbærererblomster) og hunnblomster (fruktbladblomster) er atskilt, men på samme plante. f.eks. mais. Til forskjell fra særbu (dioik). 

Hannblomster har bare pollenblad i midten av blomsten, mens hunnblomster har bare ett eller flere fruktblad i midten av blomsten, begge er eksempler på enkjønnete blomster.

Flere arter starr (Carex sp.), gran, furuog løvtrær som hassel, or, bjerk og eik er eksempler på sambu. 

Hos monoike moser er anteridier og arkegonier plassert sammen, eller de kan være plassert på forskjellige mosegreiner på samme individ, eller på samme mosegrein med anteridiene øverst og arkegoniene nederst.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 17. sep. 2020 17:42