Monoik

Monoik (gr. monos - en; oikos - hus) - Monøsisk. Sambu. Planter som har enkjønnete hannblomster og enkjønnete hunnblomster, begge på samme plante. Hannblomstene og hunnblomstene kan være plassert sammen, eller  pollenbærererblomster og fruktbladblomster kan være atskilt, men på samme plante. f.eks. mais. Motsatt av dioik. Hos monoike moser er anteridier og arkegonier plassert sammen, eller de kan være plassert på forskjellige mosegreiner på samme individ, eller på samme mosegrein med anteridiene øverst og arkegoniene nederst.

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 12. nov. 2017 12:33