Monoik

Monoik (gr. monos - en; oikos - hus) - Monøsisk. Sambu. Planter som har enkjønnete hannblomster og enkjønnete hunnblomster, begge på samme plante. Hannblomstene og hunnblomstene kan være plassert sammen, eller  pollenbærererblomster og fruktbladblomster kan være atskilt, men på samme plante. f.eks. mais. Til forskjell fra særbu (dioik). 

Hannblomster har bare pollenblad i midten av blomsten, mens hannblomster har bare ett eller flere fruktblad i midten av blomsten, begge eksempler på enkjønnete blomster.

Flere arter starr (Carex sp.), og løvtrær som hassel, or, bjerk og eik er eksempler på sambu. 

Hos monoike moser er anteridier og arkegonier plassert sammen, eller de kan være plassert på forskjellige mosegreiner på samme individ, eller på samme mosegrein med anteridiene øverst og arkegoniene nederst.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 15. nov. 2019 10:17