Dynamin

En GTPase som deltar i dannelse av vesikler i celleplaten. Deltar også i endocytose. Inngår i en dynamin superfamilie.

GTPaser er enzymer som hydrolyserer guanosin trifosfat (GTP) til guanosindifosfat (GDP) og uorganisk fosfat (Pi). Binding av GTP til enzymet skjer via et evolusjonært konservert G-domene.  GTPaser deltar i en rekke reguleringsprosesser i cellene, bl.a. via G-proteiner som er GTPaser. Hos dyr deltar dynaminer i transport av vesikler dekket med clathrin.

I planter deltar dynamin-lignende proteiner (DRP) i transporten av vesikler mellom organeller.

Publisert 19. mai 2015 07:59 - Sist endret 13. apr. 2018 08:27