Ektosomer

Ektosomer (gr. ektos – utside; soma – kropp) mikrovesikler laget ved eksocytose, knoppskyting og avsnøring fra plasmamembranen. De blir transportert i den ekstracellulære væsken og det tilhørende ekstracellulære matriks som befinner seg i reaksjonsrommet utenfor plasmamembranene til cellene. Ektosomene kan frakte mRNA, og andre typer RNA som små interfererende RNA (siRNA), mikro-RNA (miRNA), signallipider og andre signalmolekyler som styrer samvirke mellom cellene i flercellete organismer. 

Både ektosomer og de mindre eksosomer , samt apoptotiske vesikler fra apoptose er eksempler på ekstracellulære vesikler som inneholder en molekylær merkelapp som viser hvor de skal fraktes. I mottakercellen blir de ekstracellulære vesiklene tatt opp ved sammensmelting av membraner via forskjellige former for endocytose, og hvor innholdet blir avgitt.  Hos dyr kan de ekstracellulære vesiklene også bli frakter over lenger avstand via blodårer, lymfeårer og cerebrospinalvæske. 

Feil i transporten av ekstracellulære vesikler med tilhørende innhold er koblet til flere forskjellige sykdomstilstander hos mennesker, også nevrodegenerative sykdommer. Det har blant annet vist seg at kreftceller er spesielt aktive i utskillelse av ekstracellulære vesikler, som gjør at kreftcellene kan få økt celledeling og vekst, samt spre seg til andre deler av kroppen. 

Det pågår en aktiv forskningsaktivitet omkring bruk av ekstracellulære vesikler for mårettet transport av mRNA som vaksine, eller stedsspesifikk transport av legemidler.

Tilbake til hovedside  

Publisert 17. nov. 2021 11:56 - Sist endret 17. nov. 2021 12:21