Endotel

Endotelium (gr. endon - inne i). Cellelag dannet fra det innerste laget av integumentene og som omslutter embryosekken i frøemne.

Vanlig i unitegmate frøemner (har bare ett integument) hvor nucellus blir nedbrutt og embryosekken kommer i kontakt med endotelium på innsiden av integumentet. Endotel har tett cytoplasma og inneholder stivelse og fett som gir næring til den voksende embryosekken. Endotelium kan også finnes hos bitegmate arter.

Endotel har lignende funksjon som tapetlaget i pollenknappene.

Hos dyr finnes endotel på innsiden av blodkar og lymfevev.

Publisert 15. apr. 2015 09:11 - Sist endret 12. nov. 2016 11:30