Endotel

Endotel eller endotelium (gr. endon - inne i). Hos planter cellelag dannet fra det innerste laget av integumentene og som omslutter embryosekken i frøemne. Endotel hos dyr er celler som danner det indre laget, veggsjiktet, i blodkar og lymfekar (tunica intima). 

Endotel hos planter

Vanlig i unitegmate frøemner (har bare ett integument) hvor nucellus blir nedbrutt og embryosekken kommer i kontakt med endotelium på innsiden av integumentet. Endotel har tett cytoplasma og inneholder stivelse og fett som gir næring til den voksende embryosekken. Endotelium kan også finnes hos bitegmate arter.

Endotel har lignende funksjon som tapetlaget i pollenknappene.

Endotel hos dyr

Hos dyr finnes endotel på innsiden av blodkar og lymfevev i form av et sjikt med plateeptiel i kontakt med basalmembranen som ligger over bindevevet. Basallamina som står i kontakt med epitelcellene har tykkelse ca. 20 nanometer, mens selve basalmembranen har tykkelse ca. 1 mikrometer (µm). 

Tilbake til hovedside

Publisert 15. apr. 2015 09:11 - Sist endret 19. okt. 2021 13:00