Frøprotein

Frøprotein er protein brukt som opplagsnæring i frø, samt protein i form av enzymer, peptider, proteinasehemmere og hemagglutininer. De mest proteinrike frøene finnes hos arter i erteblomstfamilien, som erter, bønner og kikerter hvor det meste av proteinet finnes i frøbladene og hypokotylen. Under frøspiringen brytes proteinet ned til peptider og frie aminosyrer som blir brukt til biosyntese av proteiner i den unge frøplanten.  Kornslagene inneholder mindre mengder protein i frøene, inkludert gluten, vesentlig i aleuronlaget og planteembryo. Ved å spise mat med mye protein må kroppen skille ut overskudd av nitrogen i form av urea i ureasyklus eller som urinsyre.

Soyaprotein

Soyaprotein er frøproteiner fra proteinlegemer i frøbladene og hypokotylen hos soyabønner (Glycine max). Blader, stengler og belgene med frø (soyabønner) og blir i lsutten av vekstsesonen først gule, deretter brune og vanninnholdet i frøene synker til ca. 15% Først blir frøskallet fjernet i produksjon. Deretter blir fettet ekstrahert (soyaolje) Soyaprotein blir isolert fra det gjenværende soyamelet. Proteinene blir ekstrahert med vann, svakt alkalisk eller i en saltløsning.

 Frølagringsproteiner i erteblomstfamilien er hører med til globulinfamilien,  (legumin (11S-globulin) og vicillin (7S-globulin). Hos soyabønner kalt glycinin og beta-conglycinin, 2S albumin lagringsprotein. I tillegg til frølagringsproteinene inneholder frøene enzymer (proteaser, hemagglutininer (lektiner), og trypsinhemmere.  Soyamel er finmalt pulver fra soyabønner. Det finnes i forskjellige kategorier. Full-fett soyaprotein med fett, eller avfettet proteinkonsentrat, 50% protein, med høy eller lav løselighet i vann, og i noen type er leecithiert tilsatt fosfolipidet lecithin. Soyamel inneholder ikke gluten.

Soyaprotein blir brukt som protein- og fettkilde til husdyr og i fjørfe og i fiskeoppdrett, med økologiske konsekvenser hvis tropisk regnskog hogges og erstattes med soyaplantasjer. 

Tekstruert soyaprotein blir brukt som kjøtterstatning i maten til vegetarianere.

Tilbake til hovedside

Publisert 28. mai 2021 14:25 - Sist endret 27. des. 2021 11:13