Hügelkultur

Hügelkultur (ty. Hügel - bakke, haug, kupert). Dyrkningsteknikk hvor man lager en grøft i bakken som fylles med trestammer, greiner og kvist, fortrinnsvis løvtrevirke. Videre på dette fundamentet bygger man opp over bakkenivå en ca. 1-1.5 m høy avlang pyramide med alternerende stabiliserte lag med nedbrytbart organisk materiale (gras, plenklipp, kompost, høstløv, halm, kaffegrut, eggeskall, planterester fra frukt og grønnsaker), og dekker det hele med jord på toppen. På pyramiden med bratte skråninger som gir økt areal i forhold til grunnflaten på pyramiden kan man dyrke planter.  Grøften med  trevirke holder på vannet, og nedbrytning av organisk materiale gir sakte tilførsel av mineralnæring. Spesielt i områder med lite dyrkingsarel kan en hügelkultur være nyttig.

Skkråningen på hügelkulturen bør være ca. 70o. Dette setter krav til konstruksjonen av "lasagne-type" med alternerende stabile og mer ustabile sjikt slik at de bratte skråningene ikke blir utsatt for erosjon og jordflyt ved store nedbørsmengder. Pyramiden bør ligge langs med den vanlige vindretningen, noe som bidrar til lik nedbør på begge sider av pyramiden. Den delen av hügelpyramiden som vender mot Sola gir raskere snesmelting om våren og økt dyrkningstemperatur for varmekrevende arter. Spesielt i tørre områder kan grøften og trakten i Hügelkulturen samle og høste regvann som blir lagret i trevirke som virker som en svamp, og som tørker sakte ut. Dyrkningsteknikken skal etterligne et naturlig økosystem, f.eks. en trestokk fra et gammelt tre som har falt ned på skogbunnen, og gir fuktighet og næring til ny plantevekst.  Hügelkultur er en form for permakultur (permanent dyrkningskultur, eller  probiosis , en assosiasjon av organismer som øker livsmulighetene for dem alle (jfr. mikrobiom) , og representerer  tankegang fra organisk-økologisk land- og hagebruk. Hügelkulturen kan danne grunnlag for vermikultur, oppformering av meitemark som bidrar til gjennomlufting og innblanding av organisk materiale i jorden. Hügelkultur har likhetstrekk med ikke-pløyingteknikker i landbruket. Imidertid trenger all nedbrytning av karbonholdig trevirke ekstra tilførsel av nitrogen (kompost, mineralgjødsel, grønngjødsling, nitrogenfikserende belgplanter), ihvertfall i starten inntil Hügelkulturen blir noenlunde selvforsynt med nitrogen. Fosfor er et annet mineralnæringsstoff som det kan bli mangel på, mens trevirke og andre planterester bidrar med kalium.   

Publisert 13. feb. 2018 08:34 - Sist endret 13. feb. 2018 08:52