Karbonfiksering

Karbonfiksering - Karbonassimilasjon. Binding av CO2 til organiske stoffer. Organismer som bruker karbondioksid som karbonkilde kalles autotrofe og metabolismeveiene for CO2-assimilasjon kalles autotrof CO2-fiksering. Det er 3 hovedveier for karbonfiksering:

1) Calvinsyklus som finnes i fotosyntetiserende eukaryoter og bakterier og kjemoautotrofe organismer.

2) Reduktiv acetyl-CoA veien som benyttes av metanogene bakterier, acetogene bakterier og noen sulfatreduserende bakterier.

3) Reduktiv trikarboksylsyresyklus (reduktiv eller revers sitronsyresyklus) som brukes av f.eks. archaeabakterier, grønne anaerobe fotosyntetiske bakterier som Chlorobium og av mikroaerofil Hydrogenobacter.

4) Hydroksypropionsyresyklus

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 27. mars 2021 10:15