Karbonfiksering

Karbonfiksering - Karbonassimilasjon. Binding av CO2 til organiske stoffer. Organismer som bruker karbondioksid som karbonkilde kalles autotrofe og metabolismeveiene for CO2-assimilasjon kalles autotrof CO2-fiksering. Det er 3 hovedveier for karbonfiksering:

1) Calvinsyklus som finnes i fotosyntetiserende eukaryoter og bakterier og kjemoautotrofe organismer.

2) Acetyl-CoA veien som benyttes av metanogene bakterier, acetogene bakterier og noen sulfatreduserende bakterier.

3) Reduktiv trikarboksylsyresyklus (sitronsyresyklus) som brukes av f.eks. archaeabakterier, grønne anaerobe fotosyntetiske bakterier som Chlorobium og av mikroaerofil Hydrogenobacter.

Publisert 4. feb. 2011 10:28