Konvergens

Konvergens (l. convergere - å helle mot hverandre, samle), motsatt av divergens (spredning). Fra forskjellig morfologiske og anatomiske utgangspunkt har mange planter og dyr gjennom evolusjonen fått like indre og ytre bygningstrekk selv om de ikke er nær beslektet og opprinnelig så ulike ut. Konvergens skyldes tilpasning til livsmiljøet organismen lever i , og er bestemt av de fysiske,  kjemiske og biologiske naturlover. Organismene vet ingenting om fysikk eller kjemi , men evolusjonen anvender prinsippene (konvergent evolusjon).

Organismene utvikler analoge strukturer som gir tilpasning til det samme levemiljøet. Skal du bevege deg i vann benyttes fluidmekanikk og i luft aerodynamikk. Vinger får samme utforming hos insekter, fugler, flyveekorn, flyvefisk, flaggermus, det samme som man fant hos flyveøgler, alle fungerer i glideflukt, Det samme gjelder samara hos planter. Imidlertid er vinger hos ugler og falker og ørner homologe strukturer, med samme opprinnelse. Andre eksempler på konvergent evolusjon er strømlinjeform hos fisk, haier, pingviner, sel, og hval. I styringen under vann benyttes finner, luffer eller sveiver. Slikketunge finner man hos veps, bier, sommerfugl, maursluker og hakkespetter. Skal man bevege seg på land finner man fire bein hos amfibier, kkrypdyr og pattedyr. Samme oppdriftsystem hos fisk  (svømmeblære), kopepoder, blågrønnbakterier, hai og hval basert på luftlommer. Ekkolokalisering hos flaggermus og delfiner. Lang kroppsform for dyr som beveger seg i huler i jorden. Filterspisere hos muslinger og bardehval. Sukkulens hos planter ved vannmangel hos evolusjonsmessig ulike linjer hos kaktus, euphorbiaceer og strandplanter. Samme type fangstapparat hos slektene Nepenthes og Sarracenia.

Hvis livet skulle ha startet på nytt på Jorden ville evolusjonen laget den samme strømlinjeformete kroppen som man finner hos arter som skal svømme under vann.

Innen matematikk konvergente rekker (tallfølger) som ender i et tall, jfr. Eulers Baselproblem.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 21. nov. 2018 13:52