Krekling

Krekling (krekebær) er lave krypende dvergbusker i kreklingfamilien (Empetraceae) på næringsfattig grunn i furuskog, lynghei eller myr. Lyskrevende. Frukten er en glinsende svartfarget  steinfrukt (drupe) med flere steiner og som ligner på et bær. Bladene (erikoide blad) er flerårige og vintergrønne.

Krypende skudd som kan slå rot via adventivrøtter. Danner tykke matter. Vokser med et langt vårskudd som får sideskudd med bladanlegg hvor neste års blomster anlegges. I bladhjerner små mørkerøde kronblad danner tretallsblomster tidlig om våren. Kreklingbæret er en steinfrukt. To arter vanlig krekling (Empetrum nigrum) kromosomtall 2n=24 og fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) kromosomtall 2n=52, eller noen ganger betraktet som underarter (ssp.) av en art. Vanlig krekling er særbu hvor hannblomstene har trelange pollenfilamenter og vindpollinering. Pollen i tetrader. Hunnblomstene har frynset arr. Hannblomstene danner derfor ikke kreklingbær. Fjellkrekling har som det latinske navnet tilsier tokjønnete blomster. 

Vanlig krekling

Vanlig krekling (Empetrum nigrum).

Tilbake til hovedside

Publisert 14. okt. 2020 11:57 - Sist endret 14. okt. 2020 12:06