Kromosomforandringer

Kromosomforandringer - Det kan skje endringer i kromosomstrukturen ved duplikasjoner (duplisering av et kromosomsegment) , delesjoner (tap av et kromosomsegment), inversjoner (endring i sekvens av gener) og translokasjoner (en- eller toveis flytting av et kromosomsegment fra et kromosom til et annet ved brudd og skjøting). Duplikasjon vil si at et kromosomsegment forekommer to ganger. Hvis duplikasjonen er nær hverandre er det en tandemduplikasjon, men hvis det andre segmentet er lenger unna kalles det forskjøvet duplikasjon. Kromosomtallet kan variere i form av euploidi hvor antallet kromosomsett varierer (polyploidi) eller aneuploidi hvor et spesielt kromosom mangler eller er tilført som et ekstra eksemplar. Variasjon i frukten hos piggeple (Datura) er et eksempel på trisomi (et ekstra kromosom 2n+1) hvor det er trisomi for alle de tolv kromosomene. Andre tilfeller av trisomi kjent for ris, mais og hvete.

Publisert 4. feb. 2011 10:31