Peptidbinding

Peptidbinding - (gr. peptein - å bløtgjøre, fordøye) - Binding mellom aminosyrer i protein og peptider dannet ved å fjerne OH fra karboksylsyregruppen fra en aminosyre og en H fra aminogruppen til en annen aminosyre i form av vann og som derved danner et amid (-C=O-NH). Peptidbindinger blir dannet i proteinsyntesen når den genetiske koden blir translatert til protein (anabolisme).

For eksempel peptidbinding mellom de to aminosyrene glutamat og cystein:

Peptidbinding

Nedbrytning (katabolisme) av protein

Proteaser og peptidaser er enzymer som spalter peptidbindinger og deltar i nedbrytning av protein til peptider og frie aminosyrer. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 16. mars 2020 10:30