Pseudosopp

Pseudosopp - Myxomyceter, Plasmodiophoromyceter og Oomyceter som man tidligere trodde var sopp. De to første hører til Protistene og den siste til Chromistene.

Publisert 4. feb. 2011 10:44