Chromista

Chromista (gr. chroma - farge) Det gule riket, fargeriket, polyfyletisk , og som omfatter protistalger og oomycter (eggsporealger, eggsporesopp,  Oophyceae) (foreslått av Cavalier-Smith 1981). Omfatter fototrofe, saprofytter, og encellete eller flercellete eukaryoter (Eukaryota). De kan ha kloroplast på innsiden av lumen av endoplasmatisk retikulum, altså ikke i cytosol som hos plantene. De kan ha stive ciliehår kalt mastigonemer.

Kloroplastene i algene kan være omgitt av fire membraner dannet ved sekundær endosymbiose, og inneholder klorofyll a og klorofyll c.

Kromistene (Chromista) kan deles inn i underrikene Heterokonta (stramenopiler), haptofytter (Haptophyta), Cryptophyta (cryptomonadene) og Chlorarachniophyta. Heterokonta omfatter brunalger, diatomeer, Ochrophyta, vannmugg (oomyceter, Oomycota)).

Undergruppen Hacorbia er delt i Cryptista (Cryptophyta og Corbihelia) og Haptista (Haptophyta og Centroheliozoa). Andre undergrupper er Rhizaria og Halvaria (Alveolata og Heterokonta).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 27. mai 2019 08:21