Pterin

Pterin - Farget pteridinderivat. Finnes som pigment i insekter, fisk og fugl. Pterin er fotoreceptor i enzymet fotolyase, et blåttlysaktivert protein som reparerer thymidindimere i DNA dannet etter UV-stråling. Molybden er bundet til pterin i enzymet nitrat reduktase i planter som oksiderer nitrat til nitritt i nitrogenmetabolismen. Enzymet karbonmonoksid dehydrogenase i karboksidotrofe bakterier inneholder også molybden bundet til pterin. Tetrahydrofolinsyre (vitamin B9 (folat, et B-vitamin), en kofaktor ved enkarbonoverføringer, er et pteridinderivat.

Biopterin er et pterinderivat som finnes i dyr, bakterier og sopp. Pteridin består av en heterosyklisk pteridin-ring (pyrimidin + pyrazin-ring) som inneholder en aminogruppe i 2 posisjon og en ketogruppe i 4-posisjon. Funnet som fargestoff i sommerfuglvinger, og har fått navn fra gr. pteron - vinge. Molybdopterin inngår i kofaktor i enzymet nitrat reduktase og sulfitt oksidase. Folat er pteridin bundet til p-aminobenzosyre og L-glutamat.

Biopterin er kofaktor for bl.a. enzymet aromatisk aminosyre hydroksylase som deltar i syntesen av neurotransmittorer, biogene aminer som serotonin, dopamin, adrenalin og noradrenalin.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 9. sep. 2021 10:25