Resveratrol

Resveratrol er et stilbenoid (stilben) som lages i planter i flavonoidbiosynteseveien fra den aromatiske aminosyren fenylalanin. Reservatrol finnes i to former som isomerene cis -(Z)-resveratrol og trans-(E)-resveratrol. Trans-resveratrol har fått spesiell interesse siden det virker som et fytoaleksin i skallet på  druer (Vitis vinifera),  finnes således igjen i rødvin, og er koblet til noen av de gunstige effektene på hjerte-kar  man mener å finne fra rødvin.  Det finnes mindre i hvitvin siden drueskallet blir fjernet i produksjonsprosessen. Det er også blitt koblet til rekke andre positive helsemessige effekter, men det trengs mange dobbelblindtest randomiserte forsøk før man kan trekke sikre konklusjoner. Dessuten må man finne den molekylære virkningsmekanismen som kan forklare resultatet.  Trans-formen kan omdannes til cis-formen via fotoisomerisering. Finnes mye i Polygonum cuspidatum.

cis-trans resveratrol

Kjemisk strukturformel resveratrol

Reserveratrol lages i en biosyntesevei fra den aromatiske aminosyren fenylalanin.

Flavonoidbiosynteseveien har mange greiningspunkter og brukes til å lage en lang rekke forskjellige kjemiske stoffer i planter: flavonoler, flavoner, flavanoner, auroner, isoflavonoider, leukoanthocyanidiner, anthocyaniner, kondenserte garvestoffer (tanniner, proanthocyanidiner), flobafener, stilbener (for eksempel resveratrol).

Biosyntese resveratrol

Biosyntesevei resveratrol

Vindrue (Vitis vinifera)

Vindruer (Vitis vinifera) inneholder resveratrol

Stilbensyntese

Tilbake til hovedside

Publisert 20. feb. 2014 07:13 - Sist endret 9. mai 2019 11:03