Selvpollinering

Selvpollinering - Overføring av pollen fra en pollenbærer til arr innen samme blomst, eller fra en annen blomst på samme plante. Forutsetning for selvpollinering er at pollensekkene åpnes samtidig med at den hunnlige delen er ferdig utviklet.

Prosesser som fremmer selvpollinering er:

1) Homogami hvor det skjer synkron modning av arr og pollen.

2) Kleistogami hvor det lages lukkede blomster som selvpollineres, for eksempel fioler. Motsatt av krysspollinering.

Flere generasjoner med selvpollinering gir utvikling av homozygoter og rene linjer, som kan gi innavlsdepresjon. Plantene har utviklet flere mekanismer for å hindre selvpollinering slik som selvinkompatibilitet, og førsthannlighet

De fleste foredlete kornslagene hvete, bygg og havre har selvpollinering, mens rug har mer krysspollinering. Imidlertid kan det også hos de andre nevnte under noen forhold skje krysspollinering.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:49 - Sist endret 16. okt. 2018 10:56