Sorus

Sorus fl.t sori (gr. soros - urne, sarg) - Samling (hoper) av sporangia hos bregner dekket av et svøp. Samling av rustsoppsporer på og i plantevev.

Sorus Polypodium

Bilde 1. Sorus på undersiden av blad fra sisselrot (Polypodium sp.) med sporangier. Sporene er haploide (n), men sporangiet er diploid (2n). Sporangiene er dekket av et beskyttende indusium.

Polypodium sporgangium med sporer

Bilde. Detalj av sporangium med sporer fra undersiden av blad fra sisselrot (Polypodium sp.). sporer og annulus-ring. Annulus er et bånd med tykke cellevegger på innsiden, er hygroskopiske, og bidrar til å spre sporene. Cellerkjerner med rød farge.

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 19. apr. 2016 12:13