Sorus

Sorus fl.t sori (gr. soros - urne, sarg) - Samling (hoper) av sporangia (sporangier) hos bregner dekket av et svøp eller slør (indusium).

Samling av rustsoppsporer på og i plantevev.

Sori på undersiden av blad ormetelg

Sori på undersiden av blad ormetelg (Dryopteris filix-mas)

Sori ormetelg

Detalj fra sporehushoper (sori) dekket av et slør,  fra ormetelg (Dryopteris filix-mas)

Sorus Polypodium

Bilde 1. Sorus på undersiden av blad fra sisselrot (Polypodium sp.) med sporangier. Sporene er haploide (n), men sporangiet er diploid (2n). Sporangiene er dekket av et beskyttende indusium.

Polypodium sporgangium med sporer

Bilde. Detalj av sporangium med sporer fra undersiden av blad fra sisselrot (Polypodium sp.). sporer og annulus-ring. Annulus er et bånd med tykke cellevegger på innsiden, er hygroskopiske, og bidrar til å spre sporene. Cellerkjerner med rød farge.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 3. jan. 2020 11:05