Sterilisering

Sterilisering - Drepe eller fjerne alle bakterier, endosporer, sopp og virus i et medium ved hjelp av stråling, varme, detergenter eller filtrering. Bakterielle endosporer er meget varmetolerante og bestandige. For å drepe endosporer trengs temperatur over kokepunktet >120oC for vann og for å oppnå dette brukes høyt trykk og vanndamp i en autoklav. UV-stråling mellom 220 og 300 nm dreper bakterier ved å skape brudd i DNA og brukes til å sterilisere overflater. Ioniserende stråling vanligvis gammastråling fra koboltisotopen60Co er en mye brukt steriliseringsmetode. Sterilisering av medier som ikke tåler varme kan gjøres ved membranfiltrering. Se pasteurisering, antiseptika og desinfisering.

Sterilisering for å hindre reproduksjon

Sterilisering for å hindre reproduksjon ved å fjerne  eller endre organer som produserer kjønnsceller (gameter). Hos mennesker e.g. kutte sedstrenger. Emaskulering hos planter. Noen sekksporesopp som infiserer planter kan lage gibberellin-lignende stoffer som steriliserer planten e.g. soppinfisert hvitveis, samt soppen Gibberella fujukurui som steriliserer risplanter. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:52 - Sist endret 11. mars 2020 10:38