Totipotent

Totipotent (l. totus - ganske, til fulle; potentia - evne, kraft, makt) - Evnen en celle har med sitt genetiske potensial til å gjendanne alle typer celler og gjenskape en hel ny organisme, plante  eller dyr. Til forskjell fra dyr har planter stor evne til å regenerere en ny plante fra vegetative deler. Regenerering kan skje via 1) organogenese eller 2) somatisk embryogenese.

Totipotens blir brukt i formering av planter fra mindre plantedeler. At celler i planter er totipotente blir brukt i vevskultur av planter, bl.a. i formering av orkidehybrider hvor man anvender plantehormonene auxin og cytokinin i ulike konsentrasjoner og forhold. Høyt auxin/cytokinin-forhold induserer røtter, høyt cytokinin/auxin-forhold gir skudd, og høy konsentrasjon av begge gir kallus.

Formering av begonia

Vegetativ formering av begonia ved å lage innsnitt i et blad fra begonia som legges på en jordoverflate og holdes fuktig. De nye småplantene danner en klon (kloning). 

Formering fra blad hos begonia

Formering fra blad av begonia. I tilknytning til ledningsstrengene på bladet som er festet til jorden vokser det ut nye blad, som etterhvert får røtter og kan danne nye planter (vegetativ formering). 

Somaklonal variasjon

Hos arter i søtvierfamilien slik som petunia og tobakk er det mulig å regenerere og gjendanne en hel ny plante fra bare en celle, ved å dyrke den på næringsagar tilsatt sukker, vitaminer, mineraler og hormoner. Imidlertid blir avkommet ikke helt likt foreldreplanten, men får endringer i genomet som skyldes inversjoner, translokasjoner eller delesjoner. Planten blir en semiklon med somaklonal variasjon altså ikke ekte klon.. Det virker som en celle må være i kontakt med andre celler, fødeceller, for å kunne beholde sitt genom intakt. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:55 - Sist endret 5. jan. 2021 15:54