Utkryssing

Utkrysning - Formering mellom individer som ikke er i nært slektskap med hverandre. Utkryssing (allogami, xenogami) overføring av gameter fra et individ til et annet individ som er genetisk forskjellig. Øker variasjonen av fenotyper i populasjonen, og som øker sannsynligheten for selektering av individer som er best tilpasset leveområdet.

Evolusjonen har utviklet flere mekanismer som øker sannsynligheten for utkryssing,, krysspollinering og kryssbefruktning: Selvinkompatbilitet, heterostyli,  dikogami (førsthannlig (protandri) eller førsthunnlig (protogyni)), herkogami, dikogami.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 22. juni 2021 14:23