Vegetabilsk olje

Vegetabilsk olje - Planteolje, fett som er flytende ved romtemperatur Består av 3-karbonalkoholet glycerol bundet i esterbinding til umettede fettsyrer. Fettsyrene har en syregruppe i enden (-COOH) som kan danne en esterbinding til hydroksylgruppene (-OH) i glycerol. Fett fra planter som er flytende ved romtemperatur pga. høyt innhold av umettede fettsyrer (oljesyre, linolsyre, linolensyre).

Frøoljer

Flere frø har fett som opplagsnæring. Ekstraksjon av fett fra fettfrø gir frøoljer: Linolje (Linum usitatissimum), soyaolje (Glycine max), solsikkeolje (Helianthus annuus), og rapsolje (Brassica napus).

Hos både avokado (Persea americana) og oliven (Olea europaea) er frukt som inneholder fett. Det betyr at planteoljen olivenolje er ikke en frøolje.

Hydrogenert fett

Planteoljer kan omdannes til margarin (som har fast form ved romtemperatur, herdet fett) ved behandling med hydrogen under høyt trykk med nikkel som katalysator. En prosess som ble første gang utført i Nederland i 1870, og som gjør at hydrogenatomer adderes over dobbeltbindingen og gjør fettsyreesterene mettet. Soft margarin lages ved delvis hydrogenering. Hydrogenering av umettet fett kan gi opphav til trans-fett som har uheldige helseeffekter.

Såpe

Såpe, en detergent, kan lages fra vegetabilske oljer i en prosess kalt forsåpning. Ved hydrolyse av esterbindingene mellom fettsyrene og glycerol ved bruk av lut (kalilut (KOH) eller natriumlut (NaOH)) får man en blanding av saltene til de lange fettsyrene kalt såpe, som virker som en detergent. I gamle dager brukte man aske fra løvtrær, for eksempel bjerk,  som lutkilde. Den lange hydrokarbonkjeden i fettsyrene kan løse seg i fett som skal vaskes vekk, mens syreenden (COO-) løser seg i vann, slik at urenhetene emulgeres i vann. Såpen kan blandes med lanolin fra ullfett og tilsettes parfyme.

Vegetabilske oljer med linolensyre og eleostearinsyre kan brukes til maling. Under tørkingen skjer polymerisering og oksidasjon av dobbeltbindingene (tørkende oljer). Vegetabilske oljer er presset ut av frø av solsikke, soya, bomull, raps, lin, hvete, kokosnøtter eller frukten oliven, eller fra oljepalme (Elaeis guineensis) isolert mesokarpen i frukten og er forskjellig fra palmekjerneolje fra frøene. Planteolje blir isolert mekanisk med skrupresser, eller kjemisk ved ekstraksjon.  "Palmolive"-såpe har fått navn fra palmeolje og olivenolje.

Gulvbelegget linoleum har fått navn etter linum=lin og oleum=olje som er en viktig bestanddel. Vegetabilske oljer kan isoleres ved bruk av hydrauliske presser eller skrupresser.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:57 - Sist endret 19. mars 2022 10:25