Visnesyke

Visnesyke - Sykdom hvor planter viser pga. utilstrekkelig vanntilgang ofte forårsaket av en patogen organisme (sopp, bakterie). Noen typer sopp som gir visnesyke produserer stoffer som aktiverer H+-ATPase i lukkecellene slik at spalteåpningene blir stående kontinuerlig åpne og planten tørker ut.

Almesyke er en visnesyke som skyldes sekksporesoppen Ophiostoma ulmi.  Soppen kan komme inn i sår gjennom barken eller bli spredd med barkbiller. Soppmycelet brer seg i treet og skiller ut stoffer som gir visning og tyller, utposninger fra parenkymceller inn i vedvevet (xylem) blokkerer for vanntransporten. Døde almetrær står barkløse igjen med grå stammer. Andre visnesyker skyldes sopp som skiller ut stoffer som ødelegger lukkingsmekanismen for spalteåpningene slik at de står oppe hele tiden. F.eks. fusicoccin fra soppen Fusicoccum amygdali som infekterer mandel- og ferskentrær. Fusicoccin aktiverer H+-ATPase i plasmamembranen i lukkecellene og andre celler, og  opprettholder derved turgortrykket ilukkecellene slik at spalteåpningene blir stående irreversibelt åpne.  Reseptoren som binder fusicoccin hører med til signaloverføringsproteiner i 14-3-3 familien, proteindimere som binder seg til andre proteiner.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:57 - Sist endret 27. mars 2019 11:13