Embryosekk

Embryosekk - Hunnlige gametofytten hos angiospermer bestående av en oval celle med mange kjerner liggende i nucellus. Ofte en 8-kjernet flercellet struktur. Kjernene utgjøres av eggcellen, 2 synergideceller, 3 antipodeceller alle med en kjerne og sentralcellen med stor vakuole og 2 kjerner. Eggcellen med de to synergidene ligger plassert ved mikropylen og kalles eggapparat.

Megesporemorcellen gjennomgår meiose I og II, hvor det blir dannet fire haploide megasporer i makrosporogenese. Tre av megasporene nærmest mikropylen dør i kontrollert programmert celledød, mens i den fjerde er det tre mitoser (mitose I, II og III) i en makrosporegametogenese hvor det blir en flerkjernet celle med 8 kjerner i et syncytium uten cytokinese. Nærmest mikropylen cellulariseres eggcellen og to synergider i eggapparatet, et filiformapparat med tykk cellevegg ved synergidene nærmest mikropylen. I chalazaenden cellulariseres tre antipodeceller, og to polkjerner beveger seg til sentrum av den store sentralcellen. Dette er den vanligste formen for embryosekk, Polygonum-typen. Når spissen av pollenslangen brister og frigjør de to spermcellene fusjonerer den ene spermcellene med eggecellen og to polkjerner fusjonerer med denandre  spermcellen og lager triploid endosperm.  I nøkkerosefamilien (Nymphaceae) og mjølkefamilien (Onagraceae) er det en firekjernet embryosekk uten antipoder. Hos noen degenerer antipodene før befruktning. I nattlysslekten Oenothera er det bare en polkjerne slik at det dannes diploid endosperm, mens i slekten Peperomia er det 8 polkjerner og det dannes 15n endosperm.

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 22. des. 2017 15:38