Embryosekk

Embryosekk - Hunnlige gametofytten hos angiospermer bestående av en oval celle med mange kjerner liggende i nucellus. Ofte en 8-kjernet flercellet struktur. Kjernene utgjøres av eggcellen, 2 synergideceller, 3 antipodeceller alle med en kjerne og sentralcellen med stor vakuole og 2 kjerner. Eggcellen med de to synergidene ligger plassert ved mikropylen og kalles eggapparat.

Publisert 4. feb. 2011 10:17