Adhesiner

Adhesiner (l. ad - til; haere - feste, klebe) er overflatevedheng som bakterier eller sopp bruker til å feste seg til celler, cellevev eller til overflater som i en  biofilm. Spesielt Gram-negative bakterier har mange velutviklete adhesiner, men kan også finnes hos Gram-positive. Adhesiner spiller en viktig rolle ved bakterieinfeksjon fra saprofytt- og patogene bakterier.

Adhesiner kan være festet til pili  eller fimbrae og gir bakteriene ankerfeste til celler hos dyr eller planter, til andre bakterieceller eller til andre overflater. Bakterielle adhesiner er proteiner festet til strukturproteiner i pili og som har bindingssete til mottakermolekyler på mottakerceller. For eksempel vil proteinet og adhesinet  fimbrial FimH fra bakterien Escherichia coli feste seg til proteiner med sukkeret D-mannose på mottakercellen. Soppadhesiner i veggen hos sopp, glykoproteiner for eksempel fra Candida gir feste i slimhinner hos verten. Invasiner og intiminer er en gruppe proteiner hos bakterier som bidrar til å få bakteriene inn i vertsceller.

Tilbake til hovedside

Publisert 31. jan. 2019 11:33 - Sist endret 31. jan. 2019 11:47