Antennepigment

Aksessorisk pigment (tilleggspigment). Hjelpepigment. Pigmenter i fotosyntesen som utvider spektralområdet for lysabsorbsjon. Klorofyll b og og karotenoidet beta-karoten er eksempler på aksessoriske pigmenter i planter, sammen med fykobiliproteinene fykocyanin og fykoerythrin som man finner i blågrønnakterier og rødalger.

Antennekomplekset med lyshøstende pigmenter ligger i tilknytning til reaksjonssentere i fotosyntesen. Hos blågrønnbakterier er de aksessoriske pigmentene organisert i fykobilosomer i tilknytning til fotosyntesemembranen med reaksjonssenterklorofyll. Det skjer det lysabsorbsjon og eksitasjonsenergien blir overført til neste pigmentmolekyl fykoerythrin (570 nm) → fykocyanin (630 nm) → allofykocyanin (650nm) → klorofyll (670 nm) → reaksjonssenterklorofyll (680 nm i fotosystem II , eller 700 nm i fotosystem I).

Hos planter virker klorofyll b som aksessorisk pigment i antennekomplekser og overfører eksitasjonsenergi til klorofyll a,  og lysenergien går videre til reaksjonssenterklorofyll. De lyshøstende klorofyllene er bundet til proteiner.

Publisert 27. sep. 2017 11:41 - Sist endret 27. sep. 2017 11:51