Blåttlysreseptor

Blåttlysreseptor - En kromofor gruppe bundet til et protein og som absorberer blått lys, samt UV-A og UV-B. Det kromofore gruppen er flavin (FAD, FMN), pterin, aminosyren tryptofan, eller et karotenoid. Bortsett fra UV-B reseptoren tryptofan har det tre absorbsjonstopper i bølgelengdeområdet 400-500 nm. Blått lys og UV-A gir flere responser på planten. Blått lys gir: fototropisme; redusert strekning av planten; åpning av stomata; kloroplastutvikling og kloroplastbevegelse; fototaksis; og fotoreaktivering etter skader av UV-lys med reparasjon av thymindimere. Planten har også UV-B-reseptorer (280-320 nm). Fytokrom kan også absorbere blått lys.

Lys gir planter energi til å drive fotosyntese og transportere vann til avkjøling og til å frakte mineralnæring, men lyset kontrollerer også plantenes vekst og utvikling.

Lys blir absorbert av fotoreseptorer som er lysfølsomme proteiner. Blåttlysreseptorer finnes i prokaryoter, alger, bregner, planter, sopp og dyr. Plantene kan ikke flytte seg og er avhengig av å motta signaler om lysforholdene rundt planten. Blått lys i bølgelengdeområdet 320nm til 500 nm gir en rekke blåttlyseffekter i planter og påvirker fotomorfogeneasen. Det blå lyset blir absorbert fototropin, kryptokrom, neokrom, Zeitlupe-proteiner, UV-A blåttlysreseptor, og UV-B blåttlysreseptoren UVR8. Alle har flavin som en kromofor gruppe. Hos heterokonte alger er aureokrom en blåttlysreseptor. Hos koblingssopp (zygomyceter) er White collar en blåttlysreseptor.

Fytokrom med en åpen tetrapyrrol har absorbsjonstopper i blått lys, men de viktigste bølgelengden for fytokrom er rødt og mørkerødt lys. Klorofyll og protoklorofyllid har også absorbsjonstopper i blått lys, men her er kromoforen en ringformet tetrapyrrol og den viktigste funksjon er lysabsorbsjon i fotosyntesen. Feoforbid som blir laget i nedbrytning (katabolisme)  av klorofyll kan virke fotosensitiserende og delta i fotodynamiske effekter på lik linje med triplett klorofyll.

Grønt lys har flere viktige funksjoner i planter. I blader med klorofyll er det grønt lys som trenger lengst inn i bladet. Grønt lys reflektanse (topp 564 nm) fra vegetasjon gir et signal til naboplantene via refleksjonsspekter.

Karotenoidet zeaxanthin kan muligens også delta i spalteåpningsmekanismen.

Publisert 4. feb. 2011 10:11 - Sist endret 4. mars 2015 09:10