Busker

Busker er flerårige vedplanter (lignoser) med flere mindre småstammer samlet i klynge som utgår fra en felles basis. Busker er uten en tydelig hovedstamme slik som trær, og de blir heller ikke så høye som trær. Buskas og kratt er en samling med busker buskvekster og inngår i kratt i krattskog, vierkratt og buskvegetasjon.  Lavtvoksende busker blir brukt som prydbusker, hekkplanter og bærbusker i hager.

Noen arter kan ha enkeltindivider som er en mellomting mellom en busk og et tre. For eksempel einer har vanligvis vekstform som en busk, men en søyleeiner kan oppnå treaktig størrelse med en enkeltstamme. Røsslyng og blåbær er eksempler  dvergbusker.  Halvbusker har nedre forvedet del og en øvre mer urtaktig del.  Busker danner sklerofyllvegetasjon og tornekratt i Middelhavsklima (maki, mallee, chaparral, castingas) , cerrado,  busksavanner og tornebusksavanner i Afrika.

Busker i naturlig vegetasjon

Eksempler på busker er er hegg, rogn, rødhyll og leddved.  I hasselskog kan det i tillegg vokse krossved (Viburnum opulus), trollhegg (Rhamnus frangula), tysbast (Daphne mezerum), og hagtorn (Crataegus).

Bærbusker

Ripsbusker, solbærbusker, stikkelsbærbusker

Prydbusker og blomsterbusker i hager

Busker med fargerike blomster eller som err estetisk formvakre. Syrin (Syringa); gullbusk (Forsythia); spirea, duftskjærsmin (Philadelphus), buskmure (Potentilla), rosebusker, gyvel (Cytisus scoparius), sibirertebusk (Caragena arborescens), rhododendron, høstberberis (Berberis thunbergii).  fagerbusk/klokkeris (Kolkwitzia amabilis), sommferfuglbusk (Buddleia daviddi), kornell (Cornus), mispel (Cotoneaster), klokkebusk (Weigela), Magnolia,

Tilbake til hovedside

Publisert 5. apr. 2021 14:48 - Sist endret 5. apr. 2021 15:01