Horisontal genoverføring

Horisontal genoverføring - Overføring av genmateriale fra en organisme til en annen ved konjugasjon, transduksjon eller naturlig transformasjon (naturlig kompetanse). Horisontal genoverføring er vanlig hos bakterier, men det er også flere eksempler hos eukaryoter.

Overføring av gener fra nålkapselmoser til bregner med kombinasjon av fytokrom og kryptokrom i utvikling av neokrom. Gener fra T-DNA i bakterien Agrobacterium tumefasciens som gir krongalle på planter finnes i genomet til søtpotet (Ipomoea batatas). Flere eksempler i referansen nedenfor.

Litteratur

Kyndt T, Quispe D, Zhai H, Jarret R, Ghislain M, Liu Q, Gheysen G & Kreuze JF: The genome of cultivated sweet potato contains Agrobacterium T-DNAs with expressed genes: An example of a naturally transgenic food crop. PNAS May 5, 2015. 112 (18) 5844-5849. https://doi.org/10.1073/pnas.1419685112

Vertikal genoverføring

Overføring av genetisk informasjon og genmateriale fra en organisme til avkommet via  vanlige aseksuelle eller seksuelle arvemekanismer. Hos planter skjer genoverføringen via pollen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 16. okt. 2018 10:44