Indol

Indol er et bisyklisk molekyl bestående av en benzen-ring koblet til pyrrol. Aminosyren tryptofan og plantehormonet indol-3-eddiksyre (IAA), et auxin,  er eksempler på indol-forbindelser. Det finnes mange forskjellige indol-alkaloider i planter og sopp.

Indol og indolderivater

Indolalkaloider

Aminosyren tryptofan er forkomponent for mange indolalkaloider, og mange av dem påvirker det perifere nervesystemet og sentralnervesystemet. Nevrotransmittoren serotonin (5-hydroksytryptamin) og tryptamin er biogene aminer, og finnes i både planter og dyr. Spindelgiften vincristin og vinblastin fra Catharanthus roseus. Stryknin i arter av Strychnos.  Physostigmin fra calabarbønne (Physostigma venenosum). Reserpin fra Rauwolfia serpentina. Ergoliner i blådaggry (Ipomoea tricolor) og Ipomoea violaceae. Eksempler på indolalkaloider fra sopp er ergot-alkaloider fra meldrøye (Claviceps purpurea) og psilocybin og psilocin fra kubafleinsopp (Psilocybe cubensis).

Tilbake til hovedside

Publisert 7. des. 2015 13:26 - Sist endret 19. juli 2020 07:08