Kladistikk

Kladistikk (gr. klados - grein, skudd) - Kladistikk er klassifikasjon av arter basert på en eller flere karakteristiske og unike egenskaper med opprinnelse fra det siste felles opphav og felles monofyletiske evolusjonshistorie. Egenskapene er ytre form og oppbygning (morfologi), indre oppbygning (antaomi), biokjemi, samt sekvenseringsdata fra gener og aminosyresekvenser i protein. Overgang fra opprinnelig (primitiv) til avledet er basert på færrest mulig endringer (parsimoni).

Et kladogram er et treformet diagram, fylogenetisk tre. Et system for å ordne taxa ved å analysere evolusjonsmessige opprinnelige (plesiomorfi) og avledete (apomorfi) egenskaper slik at de danner en fylogenetisk sammenheng. Metode for å rekonstruere evolusjonshistorien (fylogeni) anvendt innen fylogenetisk systematikk. I klassifiseringen anvendes datamaskinprogrammer og statistikk. 

 En monofyletisk gruppe er organismer med felles opphav og omfatter alle etterkommere etter opphavet, og søstergruppen er nærmeste slektning til den monofyletiske gruppen.Grønnalgene og landplantene danner en monofyletisk gruppe, mens rødalgene (divisjon Rhodophyta) er en søstergruppe.

En parafyletisk gruppe har også samme opphav, men ikke alle etterkommere etter opphavet inngår i gruppen. Karsporeplanter og gynospermer (nakenfrøete) er muligens parafyletiske.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 3. des. 2020 10:35