Nod-faktor

Bakterielle signalmolekyler som blir laget av rhizobier, og som deltar i signalkaskaden som induserer nitrogenfikserende knoller på røttene til erteplanter.

Nod faktorer består av lipokitinoligosakkarider med \(\beta\)-1,4 koblet N-acetyl-D-glukosamin. Antallet sukkermolekyler med N-acetyl-glukosamin varierer fra tre til seks. En fettsyrekjede (C16-C20) er festet i C2-karbonet på det ikke-reduserende sukkeret. Flavonoider utskilt fra planterøttene induserer NodD –gener som aktiverer gener som lager Nod-faktorer i bakteriene.  Plantegener blir aktivert av Nod-faktorer, hvor Nod-faktorene blir registrert av lysin-motiv (lysM) reseptor kinaser (LysMRK) . Nitrogenfikserende rhizobier i jorden som lager Nod-faktorer gir krølling av rothår og  vekst av en intracellulære infeksjonstråd.

Nod-faktorer deltar også i symbiose mellom arbuskulær mykorrhiza og planterøtter, noe som indikerer evolusjonære likhetstrekk i signalveien. Kitin er en viktig bestanddel i celleveggen hos sopp.

Publisert 15. apr. 2015 06:50 - Sist endret 15. apr. 2015 06:57