Vanntransport

Vann blir i celler fraktet over korte avstander gjennom akvaporiner i membraner, via plasmodesmata, eller via diffusjon og osmose. Langdistansetransport skjer via ledningsvev i plantene. Vanntransporten kan forklares ut fra begrepet vannpotensial. Vanntransporten i xylemet, xylemtransporten,  forklares med adhesjons-, kohesjons- , tensjons-teorien. Vann- og mineraltranport i xylemet kan i spesielle tilfeller skje via rottrykk.

Levende celler har et høyt hydrostatisk trykk, turgortrykk. Når planter tar opp CO2 i fotosyntesen, tapes samtidig vann gjennom spalteåpninger, samt noe vanntap skjer gjennom kutikula. Ca. 400-800 vannmolekyler transpireres hvor hvert CO2-molekyl som blir assimilert i fotosyntesen.CO2 diffunderer grunnet størrelsen ca. 1.6 ganger saktere enn H2O. Ubalanse i vannopptak og transpirasjonsvanntap kan gi et vannstress. Omtrent 97% av vannet transpireres gjennom bladet. Fotosyntesen og tilhørende biokjemi anvender ca. 1% av vannet som blir tatt opp via røttene, og ca. 2% brukes til økt vekst. Transpirasjonen har i tillegg til avkjøling av bladet en viktig funksjon i transport av mineralnæring.

Vannpotensialgradient i et tre

Tenkt eksempel på en vannpotensialgradient. Det er tensjonen i vannmeniskene i clleveggene som driver vanntransporten forårsaket av det lave vannpotensialet i tørr luft.

Publisert 31. jan. 2018 13:08 - Sist endret 11. apr. 2018 14:20