Amfipatisk

Amfipatisk (gr. amphi - begge slag; pathos - bevegelse, følelse) - Et molekyl med både hydrofile (vannelskende) og hydrofobe (vannskyende) egenskaper.

 

Molekyler som har både polare og upolare områder, for eksempel klorofyll, fosfolipider, steroler og noen vitaminer. Mange proteiner med hydrofile og hydrofobe aminosyrer, samt lipider er amfipatiske.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 11. mars 2020 13:54