Motorprotein

Motorprotein - Proteinkomplekser som beveger seg langs cytoskjelettfilamenter og deltar i 1) flytting av organeller i cellen; 2) celledeling og mitose, 3) bevegelse av cilier og 4) generelle kontraksjoner. Det er 3 hovedtyper av motorproteiner: myosiner som beveger seg langs aktin og kinesiner og dyneiner som beveger seg langs mikrotubuli. Energien til å flytte seg kommer fra hydrolyse av det energibærende molekylet ATP. F.eks. vil myosin-ATP ikke være bundet til aktin, mens myosin-ADP vil være bundet.

Dyneiner frakter cargo til minus-enden på mikrotubuli, mens kinesiner frakter mot pluss-enden på mikrotubuli. Kinesiner deltar i transport av vesikler, og i dannelsen av den mitotiske spindel som frakter kromosomer under celledelingen.

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 16. mai 2017 15:04