RNA interferens

Slukking av genaktivitet (transkripsjon, translasjon) via nedbrytning av budbringer-RNA (mRNA) eller via  små interfererende RNA

RNA interferens ble oppdaget i genmodifiserte planter hvor det var satt inn et gen som kodet for biosyntese av anthocyaniner, og hvor den genmodifiserte planten forbausende nok stoppet å produsere anthocyaniner. Fenoment kalles kosupresjon, RNA interferens eller “gene-silencing”- genslukking. I noen av første genmodifiserte tomatene som ble laget for kommersielt salg, ønsket man å hindre nedbrytningen av pektin med formål å lage hermetiske tomater som ikke var så flytende. Det ble satt inn et gen som koder for enzymet polygalakturonase som deltar i nedbrytningen av pektin, og dette genet var tatt fra en annen tomatplante. Man skulle forvente at nedbrytningen av pektin da skulle øke siden det var satt inn et gen som kodet for et enzym som bryter ned pektin, men det viste seg at de genmodifiserte tomatplanten i stedet stoppet å lage polygalakturonase. Det viser seg at dobbelttrådet RNA, dobbelttrådet RNA fra transgener, virus og transposoner blir inaktivert og nedbrutt. Denne mekanismen har sannsynligvis en funksjon med å beskytte planten mot fremmed DNA eller RNA.. RNA interferens gjør at spesifikke gener blir inaktivert. Seinere oppdaget man at proteinene som gir RNA interferens også deltar i stopp av både transkripsjon og posttranslasjon av dobbelttrådet RNA. Det er små interfererende RNA (siRNA) med 21-26 nukleotider som deltar i degraderingen av mRNA-transkripter. Disse små interferende RNA kodes av genfamiliene Dicer og Argonaute. Dicer er gener som er RNase III lignende og omsetter dobbelttrådet RNA til små interfererende RNA (siRNA) .

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 17. mars 2020 11:10