Salinisering

Forsaltning. Opphopning av salt i det øvre jordsmonnet Økning i saltinnhold i jorden grunnet irrigasjon (irrigasjonssalinitet) og evapotranspirasjon i områder med lite nedbør. Salinisering gir saltstress på vegetasjonen, og gjør jorden mindre egnet til land- og hagebruk. Bruk av veisalt gir salinisering og avrenning av saltvann til grunnvannet. Salt grunnvann sammen med økt nivå av grunnvannsspeilet kan medføre at vegetasjon dør.

I tørre nedbørsfattige områder kan man finne saltsjøer, saltsletter, saltbitterjord i Nord-Gudbrandsdal, verdens største saltørken Salar de Uyuna i Bolivia,  og sodajord. Salinisering kan skyldes fordampning av saltvann fra undergrunnen,  også termisk ved vulkansk aktivitet. Saltinnholdet kan også skyldes at steinmaterialet som danner basis for jorden har høyt saltinnhold. Irrigasjonsvann inneholder alltid noe salt, men hvis større mengder fordamper direkte fra en fuktig jordoverflate vil saltet etterhvert akkumulere på overflaten, og kan i ekstreme danne et synlig hvitt saltbelegg på den tørre jordoverflaten. Økt saltinnhold gjør at plantene får vanskeligheter med å ta opp vann fra jorden. I tillegg kan høyt innhold av natrium (Na+) i jorden gi natriumtoksisitet.

Sodajord har svært høyt innhold av natrium og dårlig jordstruktur hvor tørre leirpartikler danner aggregater. Mangrove og halofytter har salttoleranse og fysiologiske mekanismer for å kunne tåle saltet. Langs kysten vil sjørokk gi saltskader på vegetasjonen langt innover land, og kan bidra til vinterskader i kombinasjon med rim og frost.

Veisalting

I Norge gir en vanvittig veisalting salinisering av jordsmonn og grunnvann. Saltvann er tyngre enn ferskvann og legger seg i bunnen på innsjøer som kan resultere i anaerobe forhold med endring av plante- og dyreliv. Om våren kan man fra saltsprut se saltsvidde bartrær med brunfargete nåler i kombinasjon med døde trær og busker langs alle hovedveier.  Salttålende planter som tiriltunge gir vegetasjonsendring i veikanten. Biler, sykler, armeringsjern i bruer og garasjeanlegg ruster i filler med milliardutgifter som resultat.

Tilbake til hovedside

Publisert 20. des. 2017 10:00 - Sist endret 8. okt. 2019 17:41