Sevje

Sevje - Sukkerblanding som blir laget om våren hos løvtrær og busker. Om våren omdannes osmotisk inaktiv opplagsnæring i form av stivelse til osmotisk aktivt sukker som fraktes sammen med vann oppover i stamme og greiner hos flerårige trær og busker (saftstigning). Noen trær som f.eks. bjerk skiller ut like før løvsprett en blødningssaft som består av oppløst sukker og aminosyrer. Om våren vekkes det vaskulære kambiet til liv. Cellene blir tynnvegget og saftfylte og det er mulig å vri av barken (fleom + ytterbark) når man f.eks. skal lage seljeføyte. Sevje er et samlenavn for den fuktighet som er inne i stamme og greiner om våren.

Spesielt store mengder sevje blir laget i sukkerlønn og bjerk hvor det kan renne og dryppe ut gjennom sår i barken. Om våren blir stivelsen som er lagret i margstråler i veden nedbrutt til sukker. Nedbrytningen gir et stammetrykk hvor vann forflytter seg inn i sukkerblandingen. Denne saftstigningen kan bidra til å reparere kavitert ledningsvev. Hos bjerk kan sevjen bevege seg gjennom hele stammen, det vil si både i vedvev (xylem) stammen og floem (silvev) i den levende innerbarken. Vanligvis blir fotosynteseprodukter bare fraktet i silvevet.  Barkproteiner og andre proteiner i parenkymcellene i veden blir nedbrutt av proteaser til aminosyrer. Når ”sevja stiger” blir også det vaskulære kambiet mellom innerbarken og veden ”vekket til liv”, det vil si meristemet starter med å lage nye celler som blir til ledningsvev og margstråler.

Bjerkesaft

Bjerkesaft er sevje fra bjerketrær (bjerkesevje),  en sukkerblanding som inneholder ca. 1-2%  sukker.  Man kan observere bjerkesaft om våren som drypper fra skader i barken på greiner og stamme. Bjerkesevje inneholder mest glukose (druesukker), og fruktose (fruktsukker), begge i konsentrasjon ca. ca. 2-5 g/l, men derimot lite sukrose (mindre enn 1 g/l). Vanligvis er sukrose en vanlig transportform for sukker i planter, men ikke når det gjelder bjerkesaft. Bjerkesaften inneholder  noe galaktose, mindre enn 0.1%, og sukkeralkoholet myo-inositol. Myo-inositol kan binde mineralnæring bl.a. fosfat. Man finner også organiske syrer (sitrat, fumarat, succinat) og frie aminosyrer.

 

Kallio et al.:Identification of the sugars and acids in birch sap. J Food Sci 50 (1985) 266.

Publisert 4. feb. 2011 10:49 - Sist endret 15. apr. 2016 09:24