Sukkeralkohol

Sukkeralkohol - Polyol. Reduksjon av karbonyl-gruppen i et sukker (monosakkarid eller disakkarid) gir et sukkeralkohol f.eks. sorbitol, xylitol, dulcitol, glycerol, mannitol og ribitol, hvor aldehydgruppen er blitt erstattet med en hydroksylgruppe. 

Eksempler på sukkeralkoholer er sorbitol (D-glucitol), erytriol, xylitol, mannitol (D-mannitol), maltitol 4-O-α-D- galaktopyranosyl-D-glucito)l, laktitol (4-O-β-1- galaktopyranosyl-L-glucitol). D-glukose og D-glucitol (sorbitol) har lik kjemisk struktur bortsett fra aldehydgruppen (-CHO) på karbonatom 1 (C1) i glukose  blir erstattet med en hydroksylgruppe (-OH). Sukkeralkoholene blir dannet ved reduksjon av aldoser og ketoser. myo-inositol er et sukkeralkohol som deltar i signaloverføring i cellene laget fra fosfolipider via inositol-1,4,5 trifosfat (IP3). Både mannitol og sorbitol fungerer som osmolytter. Erytriol (meso-erytritol (2S,3R-butan-1,2,3,4-tetrol) med fire karbonatomer finnes i planter, alger, sopp, gjær og lav.

Bakteriene i biofilmen på tennene utnytter i liten grad polyoler og gir ikke karies på samme måte som sukrose, glukose eller fruktose. Polyoler gir lavere glykemisk indeks. Imidlertid blir polyoler omsatt av tarmbakteriene som fermenterer dem til gasser (flatulens) og syrer som gir oppblåst tarm og ubehag. Polyoler hører med til gruppen ,med kortkjedete karbohydrater (oligosakkarider, fruktaner, galaktaner,  monosakkarider (fruktose), disakkarider (laktose) o.a.) og sukkeralkoholer fra planter kalt FODMAP (Fermenterbare Oligo, Di, Mono And (og), Polyoler). Disse kan forårsake irritabel tarm hos enkelte individer.  Polyoler forekommer naturlig i frukt (kirsebær, fersken, plommer, jordbær o.a.). Tarmsymptomene kan minne om og forveksles med dem fra gluten hos glutenintolerante individer. 

Sorbitol, erytritol og xylitol blir anvendt som lavkalori- søtningsmidler med smak lik eller litt mindre enn sukrose. Polyoler er stabile i surt og basisk miljø og danner ikke Maillardreaksjoner ved oppvarming.

Erytritol er et sukkeralkohol (polyol) som smaker søtt og blir brukt som søtningsmiddel. Ble isolert fra gjær (Torula) som fermenterer melasse fra sukkerrør. Gjæren Moniliella pollinis kan omdanne glukose fra stivelse til erytritol. Erytritol blir i gjær laget ved pentosefosfatveien hvor fosforgruppen i D-erytrose-4-fosfat blir fjernet og danner D-erytrose, som deretter blir redusert til erytritol.  Erytritol finnes også i noen typer frukt (druer, pærer) og fermenterte produkter. Erytritol blir brukt i næringsmiddelindustrien i kaloriredusert godteri og mat.

Hos noen planter blir fotosynteseprodukter fra bladet fraktet i silvevet (floemet) via sukkeralkoholene sorbitol eller mannitol.

Sukkeralkoholer

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:52 - Sist endret 1. apr. 2022 13:17