waxy-mutant

waxy-mutant (waxy- voksaktig). Stivelse finnes i to former:  ugreinet og spiralformet amylose (glukose i α-D-1,4-bindinger) og greinet amylopektin (glukose i α-D-1,4-bindinger og α-D-1,6-bindinger). waxy-mutanter (waxy-varieteter) er planter som har opplagsorganer som endospermen i frø (karyopse) eller i jordstengel , som lagrer stivelse  med bare amylopektin.

Det finnes waxy-mutanter av mais (Zea mays), ris (Oryza sativa), hvete (Triticum aestivum), durra (Sorghum bicolor), amarant (Amaranthus) og hirse (Panicum milliaceum), samt kassava (Manihot esculenta). waxy-ris gir en form for klebrig ris (glutinøs), og som dyrkes mye i Kambodsja, Laos og Thailand. Vanlig kokt ris blir også klebrig når den er kokt, men ikke så mye som varieteten glutinosa. BASF Plant Science har med antisens-RNA-teknikk laget den genmodifiserte potetsorten Amflora® som lager bare amylopektin. Ingen art gir større avling per arealenhet enn potet (Solanum tuberosum), og siden potet er tetraploid hadde det vært vanskelig å krysse inn denne egenskapen ved tradisjonell krysning og seleksjon. Allelet Wx koder for enzymet granulbundet stivelse syntase (GBSS, waxy-protein, NDP-glukose-stivelse-glukosyl transferase) og er spesifikt for syntese av amylose i amyloplastene. Wx uttrykkes i endospermen og iden hannlige og hunnelige gametofytten , og samvirker med av andre gener (epistasis), bl.a. som påvirker innholdet av fritt sukker i endospermen e.g. hos sukkermais og sukkerert med rynket frøskall.  

Det recessive genet wx waxy-mutanten kan lett identifiseres siden amylose blir blåfarget med jod-kaliumjodid-løsning (I2-KI), mens amylopektin blir rødfarget. Amylopektin har anvendelser innen tekstil-, papir- , lim- og næringsmiddelindustri, og har mange gunstige egenskaper sammenlignet med amylose. waxy-mutanter er mer eller mindre stabile. En krysning mellom heterozygoter (Wxwx) vil gi pollen som blir blåfarget, eller rødfarget etter reaksjon med jod-kaliumjodid, mens krysning mellom homozygoter wxwx vil bare gi rødbrunfaget pollen.  Hos mais er det bare ett Wx-gen på kromosom nummer 9, men hos heksaploid hvete er det tre forskjellige waxy-gener som koder for GBSS.

Tilbake til hovedside

Publisert 20. feb. 2014 09:04 - Sist endret 12. okt. 2020 17:06