Karyopse

Karyopse (l. caryon - nøtt; opsis - likhet) - Skallfrukt, hvor fruktvegg og frøvegg er vokst sammen. Tørr frukt hvor perikarpen er sterkt bundet til frøet og atskilles ikke under modning. Korn og grasfrø er karyopser. Frukt av nøtt-typen hos gress med oversittende fruktknute karakterisert ved at frøskall og fruktvegg er vokst sammen.  Hos bygg er fruktveggen også vokst sammen med inneragne og forblad. Aleuronlaget består av 1-4 lag med levende proteinrike celler som omgir endospermen (frøhviten). Frøskall, aleuronlag og embryo selges som kli og fjernes fra endospermen når det skal lages hvitt mel (polering).

Pigmentering i karyopsen 

Hos noen arter som mais (Zea mays) har karyopsen pigmenter som gir farge. Pigmenteringen kan være i perikarpen (fruktveggen), aleuronlaget eller i den stilvelsesrike endospermen. Røde og blå pigmenter skyldes vannløselige anthocyaniner i cellenes vakuoler i perikarp og/eller aleuronlag. Fruktveggen og integumentene som har vokst sammen og danner perikarp har maternal opprinnelse, og pigmentsyntesen blir således bestemt av morplanten. I aleuronlaget er pigmenteringen bestemt av alleler fra begge foreldrene, både de hannlige og hunnlige delene av planten. Gule karotener og xantofyller blir laget i plastider. Genene som koder for biosyntese av karotenoider er lokalisert til cellekjernen og enzymene som deltar i biosynteseveien blir fraktet inn i plastidene. Det er mulighet for å lage karotenoider både i perikarp og aleuronlag, men det finnes også varieteter av mais hvor endospermen er gulfarget. I gulfarget endosperm må karotenoidbiosyntesen skje i plastider i den triploide endospermen, enten i amyloplaster eller kromoplaster. Imidlertid mangler amyloplaster et indre membransystem slik som kromoplastene og kloroplaster.  

Lysmikroskopibilder fra karyopser

Hveteembryo

Bilde 1. Embryo (kim) fra hvetekorn (Triticum aestivum). 1: Frøblad med oppsugingsorganet skutellum (2) som virker som et absorbsjonslag som under frøspiring suger opp næring fra endospermen og overfører det til den unge kimplanten . 3: Endosperm (frøhvite) med stivelseskorn, cellevegger, fytat, fett og protein som opplagsnæring. Endosperm består av døde celler dannet ved programmert kontrollert celledød. 4: Koleoptile (bladskjede, kimskjede) som beskytter bladanlegg og det første bladet.  6: Skuddanlegg med skuddapimalt meristem. 7: Rotanlegg med rotapikalt meristem. 8: Koleorhiza (rotskjede) som beskytter rotanlegget.

Snitt hvetekorn

Bilde 2. Utsnitt av hvetekorn (Triticum aestivum) som viser 1: Sammenvokst fruktvegg og frøvegg. 2: Aleuronlag med levende celler. Hos hvete og mais består aleuronlaget bare av ett cellelag, hos bygg (Hordeum vulgare) er det tre cellelag. 3: Endosperm med store og små stivelseskorn.

Hvetekorn skutellum

Bilde 3. Utsnitt av hvetekorn (Triticum aestivum) i overgangen mellom skutellum (1) og endosperm (2).

Tverrsnitt av hvetekorn

Utsnitt av byggkorn

Bilde. Utsnitt av tverrsnitt av byggkorn (Hordeum vulgare L.). 1: Frøblad, det andre frøbladet hos de enfrøbladete har utviklet seg til et oppsusningsorgan. Cellekjerner rødfarge. 2: Skutellum (absorbsjonslag, oppsugningslag). 3: Frøvegg sammenvokst med fruktvegg. 4: Aleuronlag med levende celler. 5: Endosperm, døde celler med opplagsnæring. 6: Embryo som utvikler seg til frøplante. Hos bygg har man ytterst inneragne/forblad, og videre innover, fruktvegg, frøskall, sammenpresset nucellus, og deretter aleuronlaget. Gibberellin fra embryo gir transkripsjon av hydrolyttiske enzymer som blir skilt ut fra skutellum og aleuronlag. Det skilles ut beta-glukanase som bryter ned celleveggene i endospermen bestående av beta-glukan. Alfa-amylase bryter ned stivelse, proteaser degraderer lagringsproteiner.

Kornslag

Bilde: Frøet av kornslagene er en karyopse, bortsett fra linfrø nederst til venstre.

Ris (Oryza sativa)

Ris (Oryza sativa)

Bygg (Hordeum vulgare)

Bygg (Hordeum vulgare)

Hvete (Triticum aestivum)

Hvete (Triticum aestivum)

Spelt (Triticum spelta)

Spelt (Triticum spelta)

Rug (Secale cereale)

Rug (Secale cereale)

Mais (Zea mays)

Mais (Zea mays)

 

Byggåker

Byggåker (Hordeum vulgare).

Hveteåker

Hveteåker (Triticum aestivum).

Havreåker

Havreåker (Avena sativa). Fotosyntesen i det øverste bladet, flaggbladet, har en viktig funksjon i fylling av kornet med fotosynteseprodukter. Tidlig i embryoutviklingen er endospermen (frøhvite) hvit og melkeaktig. Etter hvert skjer det cellularisering og endospermen dør ved kontrollert celledød.

Kornslag

Hvete, rug, bygg og havre. Zippel H & Bollmann C. Verlag von Friedrich Vieweg & Sons, Braunschweig.

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 20. sep. 2018 16:14