ABC-transportproteiner

ABC-transportører.  "ATP Bindende kassett  transportører", ATP-bindende kassette med et ABC-domene på proteinet. En stor familie av transmembranproteiner hos prokaryoter og eukaryoter som bruker ATP til å frakte stoffer over cellemembraner, blant annet stoffer fra sekundærmetabolismen (alkaloider, terpendoider, polyfenoler).som gir beskyttelse mot herbivore og patogener . Det finnes mange hundre forskjellige  ABC-transportører  koblet til ATPaser av P-type, som bruker kjemisk energi (ATP) til å frakte organiske molekyler over plasmamembranen og vakuolemembranen (tonoplast), for eksempel antocyaniner, fytoaleksiner, voks til kutikula, nedbrytningsprodukter fra klorofyll eller fremmedstoffer (xenobiotika) bundet til tripeptidet glutathion katalysert av glutathion transferase.

ABC-transportører er en evolusjonært gammel proteingruppe. De finnes som importører (innfluksere), eksportører (effluksere), og noen deltar i reparasjon av DNA. ABC-transportørene frakter lipider, steroler, vitaminer, primær- og sekundærmetabolitter, samt legemidler og andre fremmedstoffer.    I planter finnes det åtte typer ABC-transportører: ABCA, ABCB, ABCC, ABCD, ABCE, ABCF, ABCG, ABCI, mens ABCH ikke er funnet i planter.

ATP-bindende kassette transpørterer er en stor proteinfamilie som finnes hos alle eukaryoter og prokaryoter, med lang evolusjonær historie. ABC-proteiner er transmembranproteiner og består vanligvis av flere subenheter. Inneholder ATPase som gir energi til tranportprosessen i ABC-proteinene. Enkeltbasepolymorfier i ABC-gener kan gi opphavsykdommer hos mennesker:  

ATP-bindende kasett transportør  underfamilie A (ABCA) finnes bare hos eukaryoter. ABCA4 er vevsspesifikk i netthinnen (retina) hos mennesker i tilknyting til røde fotoreseptorer. Mutasjon i genet ABC4 gir Stargardts sykdom med degenerering av makula (dystrofi).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:03 - Sist endret 2. sep. 2021 16:51