ABC-transportproteiner

ABC-transportører.  "ATP Bindende Cassett  transportører" med et ABC-domene på proteinet. En stor familie av transmembranproteiner hos prokaryoter og eukaryoter som bruker ATP til å frakte stoffer over cellemembraner, blant annet stoffer fra sekundærmetabolismen (alkaloider, terpendoider, polyfenoler).som gir beskyttelse mot herbivore og patogener . Det finnes mange hundre forskjellige  ABC-transportører  koblet til ATPaser av P-type, som bruker kjemisk energi (ATP) til å frakte organiske molekyler over plasmamembranen og vakuolemembranen (tonoplast), for eksempel antocyaniner, fytoaleksiner, voks til kutikula, nedbrytningsprodukter fra klorofyll eller fremmedstoffer (xenobiotika) bundet til tripeptidet glutathion katalysert av glutathion transferase.

ABD-transportører er en evolusjonært gammel proteingruppe. De finnes som importører (innfluksere), eksportører (effluksere(, og noen deltar i reparasjon av DNA. ABC-transportørene frakter lipider, steroler, vitaminer, primær- og sekundærmetabolitter, samt legemidler og andre fremmedstoffer. .   I planter finnes det åtte typer ABC-transportører: ABCA, ABCB, ABCC, ABCD, ABCE, ABCF, ABCG, ABCI, mens ABCH ikke er funnet i planter.

Publisert 4. feb. 2011 10:03 - Sist endret 28. juni 2018 13:26